TV: Turism tla Ladinia

I tempes chiec de l'agritur

Mercui, 14.12.2022 da les 20.50-21.04

Te chisc ultimes egn, te nosc raion se à fat lèrga na sort de turism che va deretorn ai ritmes de noscia tera. N reportage che met en lum chela sort de ospitalità che à desche obietif chel de meter i ghesc en condizion de se sentir più leé a la natura e a dut chel che la à da ne sporjer. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel