TV: Scenar ert y culturaJuebia, 06.10.2022 da les 20.50-21.05

Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner