TV: Scenar ert y cultura

Alessio Deluca - Lia dl guant dala Gherdëina

Juebia, 18.07.2024 da les 20:50-21:05

L'arpejon dl passà plu daujin a nëus passa suvënz tres la testimunianza dla pultredes. Stomies y purempò senificates, nes conteles de n tëmp che ne on nia pudù cunëscer de persona. Alesso Deluca cëla de ti dé mo plu vivanda ala vedla fotografies, ti dajan culëur y les lauran ora la computer. La troht de Gherdëina vën cunscidreda danter la plu beles tl Südtirol. Do la bela paruda y l senificat sozio-culturel iel sambën dovia n grandisicmo lëur. La lia dl guant dala Gherdëina de S.Cristina cëla de tenì inant na tradizion che ie nce n sëni de lezitënza y dl lëur manuel fat da chiche juda a les njenië ca. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner