RF: La copa dal café

Cuntënt cun puech

Domenia, 04.06.2023 da les 12:45-13:00

Savon che l ne n'ie nia saurì a vester a una cun la situazions desfrëntes che fej pert de nosta vita, dantaldut nia cun chëles manco beles. Vester cuntënc o nia, depënd da plu cosses, ma suvenz se tratela de vester boni de udëi l got mez plën y nia mez uet. Program de Konrad Senoner