RF: La copa dal café

Crisa economica vs crisa psicologica

Domenia, 30.07.2023 da les 12:45-13:00

La mpurtanza dl lëur y de pudëi davanië cumpetënzes a menè i scioldi. Program de Edmund Senoner