TV: Deboriada

L mond tres i uedli di jëuni (2a pert)

Juebia, 13.06.2024 da les 20:50-21:06

Te n mond ulache per l solit rejona i granc di jëuni, auzan ora si bona y manco bona cualiteies, uel chësc documenter te doi pertes sotrissé l pont de ududa di jëuni. Uniun autramënter, cun si nteresc, reflescions, speranzes y tëmes. Sun l troi dl madurì di per di, conti mpue de si raport cun la tecnologia, cun l tëmp liede y cun l sport.
Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de: Leo Senoner