TV: Deboriada

Nterajì cun la natura: manualità, alimentazion y filosofia de vita

Mertesc, 04.10.2022 da les 20:50-21:07

Te n mond che cëla for plu y plu de se evolver, nfluenzà dala tecnologia y dal consumism, n iel nce for deplù che cëla de jì de reviers ala ravises y de renfurzé l liam cun nosc ntëurvia. Chësc, vivan a cuntat cun la natura y cialan de viver a na maniera scëmpla y susteniblà. L resultat ie n bënsté che n abina daujin a cësa y dedite te sé. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de Leo Senoner