RF: La copa dal café

Pilores d'ert: Albert Mellauner (1)

Sabeda, 03.12.2022 da les 13:45-14:00

Artist ladin Albert Mellauner (mostra tla Hofburg da Porsenù). Program de Carlo Suani