RF: Ladinia live

Chëifer dla scorza - l problem resta

Mercui, 22.05.2024 da les 13:45-14:00

Bel da plu ani vën nosc raion turmentà dal chëifer dla scorza, al mumënt l nemich numer un de nosc bosc. I esperc y respunsabli forestei studia soluzions per resolver l problem, ma al mumënt ne ti iesen mo nia manecia ala cuestion. Cunsciderazions cun Marco Plancker, cumandant dla stazion furestela de Gherdëina. Conduzion Leo Senoner