RF: Ladinia live

Na ciaculada cun Marion Palfrader

Mercui, 06.12.2023 da les 13:45-14:00

La vita privata y profescionala de Marion Palfrader é implida da la musiga. Ara cianta, sona, tëgn cursc y é tl stlü jö le stüde de terapia musicala. Conduziun: Esther Videsott