RF: Dai creps dl Sela

Eduard Demetz "Atlas der schönen Welten"

Lunesc, 29.05.2023 da les 19:05 ales 19:30

Performance de paroles y mujiga, n proiet de mujiga tlasica cuntemporanea y leteratura dl cumpositëur de Sëlva Eduard Demetz n culaburazion cun l cërtl "Literatur Lana" y prudot per l festival Transart 2022. La première dl pez ie unida purteda dant tl cunvënt de Marienberg tl Vinschgau de auton dl 2022. Program de Leo Senoner