RF: Dai creps dl Sela

Dejejes e dependenzes

Mercui, 17.03.2021 da les 19:05-19:30

I Servijes sozièi del CGF e la Coprativa Le Rais sporc didament contra la dependenzes tres l portel per la dependenzes e ades ence n cuestionar. Per entener miec rejonaron de la desvaliva ativitedes sportes da la coprativa sozièla Le Raisc con la psicologhes Martina Volcan e Elisa Tommasello.
Program de Anna Mazzel