TV: Scenar ert y cultura

Walter Riz y Jessica Noflaner

Juebia, 05.09.2019 da les 20.50-21.06

Walter Riz à n raport intuitif cun i culëures. Ti cialan pro vën ora dut si debujën de depënjer a na maniera impulsiva. L moler fascian se dà ju cun culëur a uel y a ega, ti jan do a si mutifs preferii: i mediei da mont arsii tla cundreda svanidlënta.
Jessica Noflaner y si pere Uli tën inant na tradizion fundamentela de nosc artejanat artistich. Tramedoi ie nduradëures, mestier che fej mé plu pluec tla Ladinia. Jessica nes porta te n “mond d’or”, nes spiegan la tecniches dl nduré.

N program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon
a cura de Leo Senoner