TV: Scenar ert y cultura

Juebia, 18.07.2019 da les 20.50-21.05

Manfred Mureda y Maurizio Trebo

Manfred Mureda ie n artist cunesciù per si opres fates de mauta. L mudelé ti ie unì dat inant te cuna da si pere Raimund, per truep ani diretëur dla Scola d'Ert. Leprò ie Manfred per ani alalongia stat pra la Lia Mostra d'Ert, ulache l à nce dat si cuntribut a livel critich-soziel.
Maurizio Trebo ie n hotelier culeziunist cun na mentalità de vita dalonc dala rëscia. Si pec, che l ie jit a tò mpue da dlonch caprò, à uniun si storia y ti pieta ai seniëures la puscibltà de pudëi jì per n mumënt de reviers tl mond da zacan

N program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon