RF: Dai creps dl Sela

Lunesc, 23.07.2018 da les 19.05-19.30

"Venerdì 13" - mostra tl Tublà da Nives

La lia per l artejanat artistich de Sëlva mët a ji na mostra coletiva che tematisea l prinzip dla fertuna o desfertuna tres l asoziazion dl numer trëdesc cun l vënderdi.
Ntervista cun l presidënt Ivan Lardschneider.

Program de Leo Senoner