RF: Dai creps dl Sela

Mercui, 19.09.2018 da les 19.05-19.30

Poetry Slam : Simon Kostner e Nadia Rungger

Performance e letradura ladina tel chèder del poetry slam de Urtijëi olache più autores ladins se à dat jù co la tematica temp, medema per duc e una ledia. Insnet porton dant intervistes e performances de Simon Kostner e Nadia Rungger.

Program de Anna Mazzel