RF: La copa dal café

Dut muessa custé puech

Domenia, 16.05.2021 da les 12:45-13:00

La persones mpue plu de tëmp compra mo ite tla butëighes da tlo, ma truep jëuni compra scialdi ite online. L priesc ie suvenz miëur y la roba che n compra vën meneda te puec dis nchin dan porta. Purempò iel da se damandé cie svilup che chësc mudamënt porta a nosta sozietà.
Program de Konrad Senoner