RF: La copa dal café

Jì n pension

Domenia, 20.09.2020 da les 12:45-13:00

Per duta la persones ie l giapé la pension, do avëi laurà na vita, velch che dà na gran sudesfazion. Una na cossa ie giapé la pension y n'autra cossa ie l jì n pension. L jì n pension ie velch che cumporta suvënz n gran mudamënt dla vita da unidì.

Program de Bruna Moroder