RF: La copa dal café

L liber de Mariangela Tarì

Vender, 30.07.2021 da les 13:45-14:00

Reflescions sul liber de Mariangela Tarì; n scrit che rejona de coche l dolor pel se tramudèr te na forza creatora.
Program de Doretta Zanoner