TV: Sport ladin

Mertesc, 13.08.2019 da les 20.50-21.05

Mensil de sport tles valades ladines

Program de Diego Clara
Regia y produziun: Zak Multimedia
a cura de Leo Senoner