RF: Dai creps dl Sela

Vender, 21.09.2018 da les 19.05-19.30

'Dessenië y depënjer me dà la puscibltà de ti cialé y de sentì plu avisa la belëzes de chëles che fajon pert.'
Chësc ie l pensier fundamentel di lëures artistics de Viktor Senoner da Luca che mët iust ora si pitures y dessënies te Tublà da Nives. Si mostra "Capriz" mostrel ie n tentatif de repurté la belëzes che l à pudù udëi, sentì y viver sciche na ciantia de lauda.

Trasmiscion de Alex Runggaldier

"N pra da ciofs", pitura de Viktor Senoner (foto de Alex Runggaldier)