RF: Dai creps dl Sela

Vender, 19.01.2018 da les 19.05-19.30

Ica Runggaldier y si pascion per i ciavei

Ica Runggaldier à perdrët gën duc i tieres y nscila nes contela nce de coche ie nasciù si amor per i ciavei, de coche la se n à anjinià un y à mparà a jì a bastin, de si jites, de coche n dëssa se astilé cun n ciaval y d'autra sperienzes.

Program de Alex Runggaldier