RF: Dai creps dl Sela

Juebia, 24.05.2018 da les 19.05-19.30

La nuet longia dla dliejes

Na scumenciadiva metuda a ji a livel provinziel y che mira a descedè l nteres y muever la populazion a ji tla dliejes, nia me per to pert a mësses y funzions religëuses, ma nce per manifestazions y ntraunides de carater soziel, culturel y teologich.

Program de Leo Senoner