RF: Dai creps dl Sela

La lege urbanistica nueva per Südtirol

Vender, 27.11.2020 da les 19:05–19:30

Ai prim de lugio ie jit ndrova la lege urbanistica nueva per la provinzia de Bulsan. Deberieda cun l aucat dut. Christoph Perathoner vëniel jit tres n valgun aspec de chësta lege nueva, scialdi cumplicheda ma mpurtanta per l svilup de nosc raion.
Trasmiscion de Simon Moroder

Foto: L aucat dut. Christoph Perathoner