TV: Picolin zënter por la comunité

Mertesc, 27.03.2018 da les 20.50-21.03

I sorvisc pormez ala jënt

A Picolin, n pice paisc tl comun de San Martin de Tor él deplü sorvisc por la comunité. Le Raiun Sozio Sanitar pita sorvisc de assistënza infermieristica, de reabilitaziun fisica, dl'assistënza a ciasa, n sorvisc sozio-pedagogich y n gröm atri sorvisc nia plü da ponsé demez. Dlungia la dlijia de Sant Antone, tla ex ciasa de palsa él plü istituziuns: la Direziun dles scolines ladines, i ofizi de Inovaziun y Consulënza, l'ofize dl orientamënt scolastich y profescional, l'Ispetur dles scores ladines, l'Ispetur de religiun, le Sorvisc ai jogn y la ciamena dl guant. Picolin é porchël n zënter important por döta la Val Badia y süa jënt.

Program de Erika Castlunger
camera y tai de Fulvio de Martin Pinter
a cura de Alessandro Dapunt