Dai creps dl Sela: Agorà

Vender, 20.07.2018 da les 19.05-19.30

I bon vedli tëmps da zacan (prima pert)

Chëst iede iel unì nvià te studio na persona particulera y plu avisa Konrad Senoner, l pere dl moderatëur dla trasmiscion. L argumënt trata dla vita da pludagiut, ti jan do ala dumanda sce zacan fovel propi tan de biei y de bon tëmps o sce l vën me bradlà do al passà cun n cër nostalgism.

Trasmiscion de Ivan Senoner