Dai creps dl Sela: Agorà

Vender, 29.03.2019 da les 19.05-19.30

Scioldi y cuntentëza (terza pert)

Argumënt de chësta trasmiscion ie i scioldi y dut ciche se raida ntëur al'economia. Iela pa propi nscila che scioldi porta daniëura cuntentëza o ie pa i scioldi la basa de nosta sozietà ?
A chësta y mo deplu dumandes cëla l cumerzialist Hugo Perathoner de dé na resposta purtan argumënc cuncrec ma nce filosofics.

Trasmiscion de Ivan Senoner

Foto: Ivan Senoner cun si ghest Hugo Perathoner