RF: La copa dal café

Domenia, 11.03.2018 da les 12.45-13.00

Muciadives

Che ulon o no, i muciadives vën mpo. Perchël iel bon se dé ju cun la nueva situazion y dantaldut avëi n cumpurtamënt umaniter.

Program de Hugo Senoner