RF: La copa dal café

Florian Egger, l "Rambo" de Laurein

Domenia, 07.06.2020 da les 12:45-13:00

Truepa persones cëla gën tla televijion films de stories crimineles. Ma sce chël che vën mustrà tla televijion ie velch de nventà, pona savons nce che tl mond vëniel dant na gran cumpëida de azions crimineles vëires. Nce da nëus tl Sudtirol iel ti ultimi ani suzedù deplù caji de criminalità y avisa de un de chisc caji ulëssi ve cunté ncuei. La se trata dl rapinadëur y assasin Florian Egger de Laurein.

Program de Konrad Senoner