RF: La copa dal café

L problem di prevesc

Domenia, 08.12.2019 da les 12.45-13.00

Tlo da nëus iel for manco prevesc, canche tl Terzo Mond crësc i cristians a desmesura. Ciuldì pà? Pruon a nes dé na resposta storica.

Program de Hugo SEnoner