RF: Ladinia live

Mertesc, 19.02.2019 da les 13.45-14.00

Generazion tlima

I jëuni y l mudamënt dl tlima. Ciuna ie pa la sensibeltà dla nueva generazions per la tiera, la natura y l ambient? Cunsciderazions y valutazions cun Nicole Mussner che adum cun na grupa de lëur à metù a ji na scumenciadiva te Gherdëina.

Conduzion Leo Senoner