TV: Turism tla Ladinia

Mertesc, 25.09.2018 da les 20.50-21.06

Les ëres söles üties da munt

Dalunc dales ressurses y les comodites lajö te val, tla vita scëmpla cun sentimënc sinziers, sciöche i i un ciafá para da nüsc peresc y nüsc nenesc, tl‘essenzialité di crëp, di rüs, di prá da munt, ciafun tröpes ëres che é stades bones da cherié na coa cialda por süa familia y da fá sintí a ciasa le viandant che storj pro.

Program de Karin Pizzinini, camera y tai Fulvio De Martin, a cura de Anna Mazzel

Foto de Karin Pizzinini