RF: Dai creps dl Sela

Mercui, 12.12.2018 da les 19.05-19.30

Atività pastorèla di joegn de Fascia

Stefano Riz, un di animatores del grop di joegn de Fascia conta de l'ativitèdes che vegn endrezà per i joegn: jeghes, momenc de reflescion e campus. L grop di joegn l'é n ocajion de confront anter joegn olache la religion à più che auter la funzion de didèr duc a troèr si troi de vita. I joegn de Fascia à podù scontrèr ence mons.
Lauro Tisi te la festa del scomenz de l'an de catechesi e canche l'é vegnù a Moena per rejonèr del nef endrez de la Unità pastorèles de Fiem e Fascia.

Program de Anna Mazzel