RF: Dai creps dl Sela

Secco "Nia dut" (segonda pert)

Domenia, 13.10.2019 da les 19.05-19.30

La grupa de mujiga Secco de Gherdëina à dat ora n CD nuef y ntan chësta trasmiscion pudons bele “ciarcë” n valguna cianties dl album “Nia dut”. Ma l unirà nce rujenà n generel de mujiga, dla pascion y dla sodesfazion y dla dezijion de scri cianties nstësc, per gherdëina.

Trasmiscion de Simon Moroder