RF: Dai creps dl Sela

De Gregori cianta Bob Dylan

Domenia, 29.03.2020 da les 19:05-19:30

Cun "amore e furto" à l ciantautor Francesco De Gregori dat ora dl 2015, si album numer 21 y chësc cuntën 11 cianties de Bob Dylan ma ciantedes da De Gregori y sambën dutes cun test talian y n aranjamënt nuef.

Trasmiscion de Georg Mussner

Tla foto: Francesco De Gregori