RF: Dai creps dl Sela

Domenia, 01.07.2018 da les 19.05-19.30

De viac tl mond dla mujiga moderna

Sce pra l'ultima trasmiscion iel unì rujenà dla montes, di crëps y dl jì da mont su, pona vëniel chëst iede tëut ca cianties dedichedes al surëdl. Nscila ie la ciantia "Sunny" de Bobby Hebb n vëir evergreen de chëla che n cunësc plu de 100 covers; pona ie sambën nce i "Beatles" presënc cun si cianties sciche nce Elton John o la band synth.pop A-ha.

Trasmiscion de Tobias Dellago

Foto: L ciantarin Bobby Hebb