Dai creps dl Sela: Momënc de vita

Sabeda, 22.09.2018 da les 19.05-19.30

Momënc de vita – intervista a Clara Caldara Partela

Clara Caldara Partela é nasciüda a Cortina d'Ampëz, olache ara á tres vit y ara nes cunta de süa familia y dantadöt de siur Francesco Caldara,
n pro che tratan le 1700 á fat dër tröp por la comunité ampezana, dantadöt por la dlijia dla Madona, a chëra che i ampezagn é dër liá.

N program de Erika Castlunger

Foto de Erika Castlunger