RF: Cuartet leterer

Stefano Zangrando

Mercui, 04.12.2019 da les 19.05-19.30

L cuartet leterer, program de descuscion sun opres letereres, cun autores y critics de leteratura ladina prejënta l'autor Stefano Zangrando per rejoner de so liber "Fratello minore. Sorte, amori e pagine di Peter B".

N program de Rut Bernardi cun Ruth Videsott, Roland Verra e Mateo Taibon, a cura de Anna Mazzel

L "Cuartet" se mbincia de descedé ti ascutadëures la ueia de liejer libri nce per ladin.