TV: Paladina

Juebia, 22.11.2018 da les 20.50-21.18

Uganda – l proiet umaniter (segonda pert)

Na grupa de 15 persones de Gherdëina y Persenon ntëur a Sybille Demetz de S.Cristina che à urganisà l viac umaniter tl'Uganda, à mparà a cunëscer l'urganisazion miscionera "Vision for Africa", metuda su da Maria Prean de Dispruch tl 2001. L ie unì purtà ju guant y material de debujën ai mutons y ala families, ma dantaldut iel stat mesun de mparè a cunëscer cieche l proiet "Vision for Africa" à metù n pe ti ultimi 20 ani, danter scoles, scolines, nternac per mutons, spediei, dliejes y autra strutures per judè i mutons y la families plu pueres.

Leo Senoner y l cameraman Jan Piere Karbon à documentà per RAI Ladinia l'esperienza africana dla grupa de Gherdëina.