RF: Dai creps dl Sela

Juebia, 23.08.2018 les 19.05-19.30

"Salté, deach al me sa bel!"

Tra devëntes y recorc é Anna Pedevilla chësc ann en gran forma.
Na intervista a ciasa dl'atleta marora.

Program de Esther Viesott

Foto: Elvis Piazzi, Ralf Brunel