TV: Trail spezialMercui, 26.01.2022 da les 20:50-21:05

Crüzi y speranzes dl turism da d'invern dô na sajun jüda a sbüja. A cura de Martina Rier, Michele Carpano y Mateo Taibon