RF: Dai creps dl Sela

L' ert anconta la sëures

Vender, 23.07.2021 da les 19:05-19:30

Te Sëlva iel unì a s'l dé na bela scumenciadiva nueva ulache l'ert anconta la sëures. Dodesc artisc dl luech lascia udëi si lëures te dodesc hotiei, ustaries y bars. Ntervista a Ivan Lardschneider, presidënt dla lia per l artejanat artistich de Sëlva y a Michael Platzgummer, presidënt dla lia di osc'-HGV de Sëlva.
Trasmiscion de Sofia Stuflesser