RF: La copa dal café

Domenia, 22.07.2018 da les 12.45-13.00

Muvimënc

Tla storia umana dàl politiches, muvimënc, ideologies y religions.
Ciuna formes de vita sëuraviv y percie pa?

Program de Hugo Senoner