RF: La copa dal café

Sabeda, 29.06.2019 da les 13.45-14.00

Populism (4) - L fenomen 'Trump'

Program de Roland Verra